Per mes d'Agost hem preparat dos cursos. A Llançà amb començament el dia 2 d'Agost (dijous) en horari de 19:00 a 21:00, les classes seràn tot mes d'Agost en el cas de PEE els dijous i dimarts. L'altre curs es farà a Roses amb la col.laboració de l'Autoescola Tramuntana i comença el dia 1 d'Agost (dimecres) en horari de 19:00 a 21:00 i serà tot el mes d'Agost en cas de PEE els dilluns i dimecres. Curs de PNB es de dues setmanes, que son comptades des de el començament del curs ja que la primera part del curs es comuna per PNB i per PEE. Per qualsavol dubte estem a la vostra disposició. Via e-mail a info@marbrava.com o bé trucant a 609520264 (Josep) o 689088683 (Júlia).